Sporto savanorių sąjunga išsirinko naują valdybą, pirmininką ir Garbės narį

Beveik 5 valandas trukusiame susirinkime Sporto  savanorių sąjungos nariai išsirinko naują valdybą,  pirmininką bei pirmą sąjungos Garbės narį.

Susirinkimą pradėjo pirmininkas Saulius Kavaliauskas.Visų  pirma jis pasveikino visus susirinkusius tokia šaunia proga (vasario 8 dieną Sporto savanorių sąjungai suėjo treji metai) bei perdavė sveikinimo žodžius nuo kitų organizcijų ir mūsų draugų, kurie negalėjo dalyvauti.

Susirinkime dalyvavo vienas garbus svečias – Vytautas Deksnys. Jis užima Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidento pareigas. Ponas Deksnys mus pasveikino, pasidžaugė savanorystės populiarumu ir pakvietė visus savanorius dalyvauti vasarą Palangoje vyksiančiame festivalyje „Sportas visiems“.

Vėliau pirmininkas pateikė praėjusių metų veiklos bei finansinę ataskaitą ir tuo pačiu pristatė, kokie renginiai laukia mūsų šiais metais.  Priminsime, kad registruotis į visus mūsų renginius galite forume. Tarp didžiausių šių metų renginių, kuriuose reikės savanorių pagalbos, galima pažymėti „Hanza dienas“ Kaune, Europos paplūdimio tinklinio čempionatą Vilniuje bei Europos krepšinio čempionatą.

Daugiausia diskusijų ir aptarimo sukėlė naujos valdybos bei pirmininko rinkimai. Dėl senosios valdybos daugumos narių neveiklumo buvo nutarta keisti visos valdybos narius. Po trumpų diskusijų ir balsavimo dėl valdybos narių skaičiaus, susirinkimo dalyviai išrinko naująją valdybą. Ją sudaro šie nariai:

 • Erika Laurinavičiūtė
 • Eglė Brazauskaitė
 • Rima Proscevičiūtė
 • Indrė Komisaraitytė
 • Mantas Valukonis

Be valdybos buvo išrinkta ir neoficiali iniciatyvinė grupė, kurią sudarys papildomi septyni nariai. Ji galės dalyvauti valdybos susirinkimuose bei teikti įvairius savo pasiūlymus.

Ligšioliniam sąjungos pirmininkui Sauliui Kavaliauskui pareiškus norą nebūti pirmininku, o kandidatavus tik vienam Mykolui Krasnickui, jis beveik vienbalsiai buvo išrinktas naujuoju sąjungos pirmininku. Saulius Kavaliauskas buvo pasiūlytas tapti pirmuoju Sporto savanorių sąjungos Garbės nariu – susirinkimo dalyviai vienbalsiai tam pritarė.

Susirinkimo metu buvo priimti du labai svarbūs Sporto savanorių sąjungos dokumentai – deklaracija dėl sporto savanorio statuso Lietuvoje bei sąjungos narių tarpusavio santykių ir elgesio kodeksas. Su kiekvienu iš šių dokumentų galite susipažinti mūsų svetainės skyriuje failai.

Be įvairių sveikinimų bei pranešimų buvo vaišinamasi „Žemyn upe“ paruoštomis vaišėmis bei šventiniu tortu.

Vasario 8 d. – trečiasis mūsų gimtadienis!

2011 m. vasario 8. dieną Sporto savanorių sąjunga mini   trejų metų sukaktį. Būtent 2008 m. vasario 8 d. asociacija Sporto savanorių sąjunga buvo oficialiai įregistruota Lietuvos registre. Galima pažymėti, kad savanorių grupė jau egzistavo seniau – mūsų susibūrimu būtų galima minėti 2005 m. balandžio mėnesį.

2005 m. balandžio 15 d. įvyko pirmieji Europos lengvosios atletikos jaunimo čempionato Kaune savanorių mokymai. Tuomet susibūrusius savanorius organizacinis komitetas su Sauliumi Kavaliausku priešakyje supažindino su čempionato organizavimo   eiga, savanoriavimo principais, Dariaus ir Girėno   stadionu. Iki liepos 20-24 dienomis vykusio čempionato  buvo surengti dar ketveri apmokymai. Iš   viso Europos lengvosios atletikos jaunimo čempionate   dalyvavo 258 savanoriai. Po čempionato gavome ir pirmąjį įvetinimą – sportininkai, pildę anketas po čempionato, aukščiausius vertinimus skyrė stadiono įrengimams ir čempionato savanoriams.

Vėliau mūsų savanorių burys tik plėtėsi, daugėjo partnerių ratas – pradėjome bendrauti su Kauno „FBK Kauno“ klubu, Lietuvos futbolo federacija, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubu ir kitais.

2009 m., mums jau esant oficialiai organizacijai, prasidėjo didelių renginių maratonas. Per šiuos metus mes dalyvavome keliuose dideliuose sporto renginiuose – Europos (U23) lengvosios atletikos čempionate, Europos (U16) krepšinio čempionate, Tarptautiniame SAS golfo turnyre ir Tarptautiniame Vilniaus maratone.

2010 m. buvo dar darbingesni. Svarbiausias metų renginys buvo Europos (U18) krepšinio čempionatas. Tai buvo jau antroji repeticija prieš 2011 m.rudenį Lietuvoje vyksiantį Europos vyrų krepšinio čempionatą. Iš viso U18 čempionate buvo atrinkta 120 savanorių (kartu su rezervu). Mūsų nariai vasarą dirbo ir kitose varžybose – Nidoje dirbo Baltic seaside 100 km cup, Norviliškėse tarptautiniame „Be2gether“ muzikos festiavlyje. Rudenį sutikome su tradiciniu mūsų renginiu Taprtautiniu Vilniaus maratonu.

Tradiciniai ryšiai toliau išlieka su Lietuvos futbolo rinktine, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubu. Per metus vidutiniškai dalyvaujame 3-4 dideliuose renginiuose ir keliolikoje mažesnių renginių.

Primename, kad vasario 15 d. LKKA vyks visuotinis narių (ir prijaučiančių) susitkimas, jo metu paminėsime ir mūsų gimtadienį.

Tuo pačiu visus kviečiame užpildyti plačią apklausą apie savanorystę ir mūsų organizaciją. Apklausą rasite šioje nuorodoje –  2011 m. vasario 8 d. apklausa.

Ruošiamės vasario 15 d. susirinkimui

2011 m. vasario 15 dieną (antradienį) Sporto savanorių sąjunga rengia atvirą visuotinį susirinkimą. Laukiami ne tik sąjungos nariai, tačiau ir kiti savanorystės bičiuliai.

Likus porai savaičių iki susirinkimo valdyba ir pirmininkas intensyviai ruošiasi svečių priėmimui ir visos numatytos susirinkimo programos įgyvendinimui. Paskutinio mažojo susirinkimo metu buvo sutarta dėl  vasario 15 d. dienotvarkės. Numatoma, kad programa bus tokia:

 • Sveikinimo ir įžanginiai žodžiai
 • 2010 m. finansinės ir renginių ataskaitų pristatytmas
 • Būsimų 2011 m. darbų aptarimas
 • Europos Komisijos 2011 m. Europos savanoriškos veiklos metų apžvalga
 • Deklaracijos dėl sporto savanorių statuso Lietuvoje svarstymas ir priėmimas
 • Tarpusavio santykių ir elgesio kodekso svarstymas ir priėmimas
 • Valdybos ir pirmininko rinkimai
 • Einamieji bei papildomi klausimai
 • Sporto savanorių sąjungos 3 metų sukakties paminėjimas, vaišės

Į susirinkimą bus pakviesti ne tik visi sąjungos nariai, tačiau ir ilgalaikiai mūsų partneriai – sporto klubų, federacijų vadovai, savivaldybės atstovai.

Susirinkime žadama pritaikyti naujausias informacines technologijas – tie, kurie negalės atvažiuoti į susirinkimą, galės dalyvauti mūsų susirinkime virtualiai Skype vaizdo konferencijos pagalba.  Tie, kurie norės prie mūsų prisijungti tokiu būdu, turėtų iš anksto prisidėti Sporto savanorių sąjungos Skype kontaktą (sportosavanoriai).

Susirinkimo pradžia vasario 15 d. 17.00 val. LKKA centrinių rūmų 215 auditorijoje.

Iki susitikimo!